Stichting Ruprechtorgel

Muziek in de wijk

Eindelijk het kan weer (hopelijk)
In één van de kerken van onze wijk, in de Tuindorpkerk, bevindt zich een schitterend vroeg 18e-eeuws instrument dat in 1985 en 2000 in twee fasen is gerestaureerd en goed wordt onderhouden. Zo’n orgel is niet alleen dienstbaar aan kerkdiensten, doch mede vanwege de goede akoestiek van de kerk zeer geschikt voor het geven van concerten. Voor de bespeling van dat orgel is, naast David Jansen een nieuwe jonge organist aangetrokken. Het is Dorien Schouten.

Het coronavirus verhinderde de Ruprechtstichting tot nu toe concerten te organiseren, maar voor 25 oktober 2020 is dan eindelijk een  introductieconcert gepland ter kennismaking met Dorien Schouten als concert-organist voor de wijkbewoners en concertliefhebbers. Een voorzichtige start, rekening houdende met de beperkingen die dit coronatijdperk met zich meebrengen moet dat lukken. Kunst en cultuur mogen we niet stilzetten.

Dorien Schouten, 25 oktober2020 15.00 uur!
Zij sloot haar studie aan de Universität der Künste in Berlijn in 2015 af en werkte daarna een aantal jaren in Oxford, Edinburgh en Heidelberg. Sinds december 2019 is zij cantor-organist van de Tuindorpkerk Haar mooie start in Utrecht werd ruw onderbroken door de corona-crisis, maar nu pakken we langzaam de draad weer op. Dorien houdt ervan zowel oude muziek als nieuwe muziek te spelen. Ter kennismaking zal zij op 25 oktober een breed scala ten gehore brengen, zodat zij de bezoekers van het concert plezier en luistergenoegen zal verschaffen. Ook zal hetgeen ten gehore wordt gebracht worden toegelicht zodat de toegankelijkheid van de muziek optimaal gemaakt wordt.

Na 25 oktober?
Met Dorien en de andere musici, verbonden aan de Tuindorpkerk willen we weer met enige regelmaat in 2021 concerten organiseren rond bepaalde thema`s of componisten. Vaak met meerdere musici. Veel is hier nog niet over te schrijven in deze onzekere tijd.

Gratis toegang
De toegang tot concert van 25 oktober is vrij. Ter bestrijding van de kosten wordt aan het einde van het concert een collecte gehouden. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.

Het bestuur van de Stichting Ruprecht-Orgel nodigt u uit deze concerten bij te wonen en aldus te genieten van dit “schoone” instrument!

Aanmelden:
Er zijn 90 plaatsen beschikbaar en belangstellenden dienen zich tevoren aan te melden. Aanmeldingen versturen naar jvr582@outlook.com onder vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij zullen behoedzaam moeten blijven.