Stichting Ruprechtorgel

Concerten

2020:

Zondag 25 oktober 2020, 15.00 u

Presentatieconcert Dorien Schouten, nieuwe cantor-organist van de Tuindorpkerk

Programma

201025 programma

Koffieconcerten 2020: geannuleerd

2018:

zondag 18 november 2018, 20.00 u

Stabat Mater, Giovanni Pergolesi

Arleen van Wijland, sopraan
n.t.b., mezzo-sopraan
Nynke Lambooij & Wanda Visser, viool
Mirte Gijsbers, altviool
Elske Tinbergen, cello
Willeke Smits, orgel
Len Borgdorff, verteller

Dit concert maakt deel uit van het Festival Mystieke Vrouwen

Koffieconcerten 2018:
Tijd: ca. 11.30-12.00 u
zondag 1 juli David Jansen
zondag 15 juli Wouter Koelewijn
zondag 29 juli Cees van der Poel
zondag 12 augustus Peter van Dijk
zondag 26 augustus David Jansen

zondag 10 juni 2018, 15.00 u
toegang: vrij, collecte bij de uitgang
programma: François Couperin

m.m.v. Peter van Dijk, orgel, David Jansen, clavecimbel
vocale en instrumentale solisten o.l.v. Willeke Smits

François Couperin werd in 1668 te Parijs, dus 350 jaar geleden, geboren. Zijn bijnaam “Le Grand” geeft al aan dat hij het belangrijkste en bekendste lid was van een familie musici en componisten. Hij was onder meer hofcomponist in dienst van Lodewijk XIV en wordt beschouwd als een van de belangrijkste Franse barokcomponisten.  Er wordt zelfs verondersteld dat hij als musicus deel uitmaakte van de Franse delegatie bij de onderhandelingen voor de Vrede van Utrecht (1712-13). François Couperin schiep een zeer veelzijdig oeuvre: orgel- en clavecimbelwerken, wereldlijke en geestelijke vocale muziek en kamermuziek.

2017:

zaterdag 24 juni 2017,  15.00 u
toegang: vrij, collecte bij de uitgang
programma: Back to Bach

De Toccata en Fuga in d van Johann Sebastian Bach is het beroemdste orgelwerk aller tijden. In de afgelopen eeuw hebben echter diverse experts hun twijfels geuit over Bachs auteurschap. Anderen veronderstellen dat het stuk wèl van Bach is, maar oorspronkelijk niet voor orgel werd geschreven. Die twijfels en veronderstellingen worden gevoed door het feit dat het originele componisten-manuscript verloren is gegaan. Het oudste bewaard gebleven afschrift dateert van na Bachs dood (in 1750) en toont in diverse opzichten een voor diens werk ongebruikelijk beeld.

Iets dergelijks geldt voor de bekende Acht kleine Praeludien und Fugen. Aan Bachs auteurschap wordt zelfs vrij algemeen getwijfeld. Ook hier dateert het oudste bewaard gebleven handschrift van na Bachs overlijden. De belangrijkste reden voor het dikke vraagteken achter Bachs naam zijn de vele – in hedendaagse ogen – ‘fouten’ tegen 18e eeuwse compositietechnieken.

Los van alle twijfels: wie anders dan Bach kan zulke mooie muziek geschreven hebben. De Toccata en Fuga in d toont sterke verwantschap met toccata’s die wel met zekerheid als jeugdwerken van Bach zijn geïdentificeerd en de “acht kleintjes” lijken duidelijk op andere kleine klavier-praeludia van de grote meester.

Bij Peter van Dijk rees de vraag of die oudste bewaard gebleven afschriften wel exacte kopieën van de originelen zijn. Kan de Toccata en Fuga in d niet door de kopiïst zijn ‘opgeleukt’ met Sturm-und-Drang-toevoegingen? En heeft wellicht een Middenduitse orgeldocent in de 2e helft van de 18e eeuw de acht kleintjes omgewerkt tot etudes met een pedaalpartij (pedaal = voetklavier)? In de afgelopen jaren heeft Peter dit idee uitgewerkt in een poging tot reconstructie van de originele versies, onder het motto ‘Back to Bach’.

Deze reconstructies worden op 24 juni door Peter van Dijk gepresenteerd. Medewerking verlenen Willeke Smits, David Jansen en Jaap Jan Steensma.

Van harte welkom!

zondag 9 juli 2017, ca. 11.30 u
toegang: vrij, collecte na afloop
koffieconcert door David Jansen

zondag 23 juli 2017, ca. 11.30 u
toegang: vrij, collecte na afloop
koffieconcert door Wouter Koelewijn

zondag 6 augustus 2017: ca. 11.30 u
toegang: vrij, collecte na afloop
koffieconcert door Will

2016:

zondag 10 juli 2016, ca. 11.30 u
toegang: vrij, collecte na afloop
koffieconcert door Willeke Smits

zondag 24 juli 2016, ca. 11.30 u
toegang: vrij, collecte na afloop
koffieconcert door Jaap Jan Steensma

zondag 7 augustus 2016: ca. 11.30 u
toegang: vrij, collecte na afloop
koffieconcert door Willeke Smits

16 oktober 2016, 15.00 u
toegang: vrij, collecte na afloop
programma: Peter van Dijk, David Jansen en Willeke Smits spelen een programma met muziek op het Ruprecht-orgel en op klavecimbel van de jubilarissen Matthias Weckmann en Johann Jakob Froberger, beide in 1616 geboren. In hun tijd beroemde klaviervirtuozen én bevriend met elkaar.