Stichting Ruprecht-orgel

Culturele evenementen in de Tuindorpkerk in Utrecht

Informatie

De Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht gevestigd te Utrecht.

Doelstelling
Het bevorderen van culturele evenementen in en rondom de Tuindorpkerk alsmede het bevorderen van de bekendheid van het unieke Ruprecht-orgel etc. Zie statuten Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk.

Beleid en beleidsplan
In 2022 is het beleidsplan in iets aangepaste vorm geprolongeerd. Zie Beleidsplan Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk.

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 30179859.

Belastingdienst
Het RSIN nummer dat de belastingdienst heeft toegekend luidt:  810683568.
Bij de belastingdienst staat de stichting als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling genoteerd.

Bestuur en bevoegdheid
Voorzitter/penningmeester: de heer mr. J. van Ravenhorst, Regentesselaan 63, 3571CB Utrecht
Secretaris: de heer Dr. R.L. Haan, Dr. P. Hoeklaan 1, 3571 WE Utrecht.
Lid: de heer L.C. Wijbrans, Beukenstuklaan 19, 3903 Veenendaal.

Twee bestuurders tezamen kunnen de stichting binden.

Contactgegevens en rekeningnummer
De secretaris voornoemd. E-mail: rodomari@ xs4all.nl
Het rekeningnummer van de stichting luidt:
NL95 INGB 0009 3104 07 t.n.v Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk te Utrecht.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in dienst en de bestuurders vervullen hun taken onbezoldigd.

Jaarstukken
Na elk kalenderjaar worden de jaarstukken opgesteld en vastgelegd. Deze bevatten het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording. Zie Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2023.

Oud:
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2012
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2013
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2014
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2015
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2016
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2017
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2018
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2019
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2020
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2021
Jaarstukken Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk 2022